tudalen_baner

Cyfansoddyn Potasiwm Monopersylffad ar gyfer Pwll Nofio a SPA

Cyfansoddyn Potasiwm Monopersylffad ar gyfer Pwll Nofio a SPA

Disgrifiad Byr:

Mae cyfansawdd monopersylffad potasiwm yn berocsigen gwyn, gronynnog, sy'n llifo'n rhydd sy'n darparu ocsidiad di-clorin pwerus ar gyfer amrywiaeth eang o ddefnyddiau.Dyma'r cynhwysyn gweithredol yn y mwyafrif o ocsidyddion di-clorin a ddefnyddir ar gyfer ocsidiad pwll a sba / twb poeth.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Nodweddion

Gellir defnyddio cyfansawdd monopersulfate potasiwm ar ôl cyfansawdd ar ddiheintio pyllau nofio i leihau cynnwys organig dŵr.Daw'r dŵr mewn pyllau nofio / SPA yn glir ac yn dryloyw ar ôl trin ocsidiad cyfansoddyn monopersulffad potasiwm.Gan nad yw PMPS yn cynnwys clorin, nid yw'n cyfuno â halogion organig i ffurfio cloraminau neu gynhyrchu arogl cloramin ysgogol.Mae hefyd yn cael effaith ataliol dda ar dwf bacteria ac algâu mewn dŵr.

Perfformiad

(1) Ocsidydd pwerus di-clorin (nid yw'n cynnwys clorin).
(2) Mae'n defnyddio ocsigen adweithiol (“ocsigen gweithredol”) i ddinistrio halogion mewn dŵr pwll a sba fel y rhai a geir mewn malurion chwys, wrin a gwynt.
(3) Gan ei fod yn rhydd o glorin, ni fydd yn ffurfio llid ac aroglau clorin na chloramin cyfun.
(4) Mae cymhwysiad priodol yn rhoi eglurder dŵr rhagorol.
(5) Yn hollol hydawdd mewn dŵr pwll a sba / twb poeth.
(6) Nid yw'n cynnwys sefydlogwr (asid cyanwrig) na chalsiwm.
(7) Gall leihau alcalinedd a pH dros amser.
(8) Mae ychwanegu PMPS dros dro yn cynyddu'r potensial i leihau ocsidiad.

Pwll nofio ac SPA (1)
Pwll nofio ac SPA (3)

Natai Cemegol ym Maes Pwll Nofio / Glanhau SPA

Gyda datblygiad cyflym Tsieina, mae mathau a meintiau llygryddion anorganig ac organig mewn dŵr yn cynyddu, ac mae'n anodd diraddio rhai llygryddion sefydlog trwy ddulliau diraddio traddodiadol.Felly ganwyd technoleg ocsideiddio uwch.Mae wedi'i gydnabod gan y diwydiant oherwydd bod ei gyflymder adwaith yn gyflym ac ni chynhyrchwyd unrhyw lygredd eilaidd wrth ddefnyddio.
Dros y blynyddoedd, mae Natai Chemical wedi ymrwymo i ymchwil a datblygu, cynhyrchu a gwerthu cyfansawdd monopersulffad potasiwm.Ar hyn o bryd, mae Natai Chemical wedi cydweithio â llawer o gleientiaid ar lanhau pyllau nofio / SPA ledled y byd ac wedi ennill canmoliaeth uchel.Yn ogystal â glanhau pyllau nofio / SPA, mae Natai Chemical hefyd yn mynd i mewn i farchnadoedd eraill sy'n gysylltiedig â PMPS gyda pheth llwyddiant.

Pwll nofio ac SPA (2)