tudalen_baner

Mecanwaith Monopersylffad Potasiwm Mewn Dyframaethu

Mae hydrogen sylffid ocsidiedig, nitraid, cyfansoddion haearn deufalent, cyfansoddion manganîs divalent a sylweddau niweidiol eraill sy'n lleihau, yn newid y deodorization gwaelod;

Diraddio deuffenylau polyclorinedig, hydrocarbonau aromatig polysyclig, plaladdwyr, chwynladdwyr, llifynnau (fel gwyrdd malachit, ac ati), tocsinau algâu a llygryddion eraill sy'n niweidiol i'r amgylchedd ac yn anodd eu diraddio trwy ddulliau biolegol;Mae dŵr modern yn aml yn cynnwys llawer iawn o lygryddion organig anhydrin gwenwynig, megis hydrocarbonau aromatig polysyclig, deuffenylau polyclorinedig (PCBS), fel chwynladdwyr, plaladdwyr a llifynnau, oherwydd ei strwythur cemegol sefydlog, mae ganddo wenwyndra biolegol cryf, yn anodd ei fioddiraddio, yn hir bodoli ym myd natur, ar gyfer pobl, anifeiliaid ac organebau dyfrol a allai fod yn wenwynig.Defnyddir y radicalau rhydd ocsideiddio cryf a gynhyrchir yn y system adwaith o halen cyfansawdd potasiwm bisulfate i ddadelfennu llygryddion organig mewn dŵr i sylweddau moleciwlaidd bach, a hyd yn oed mwynoli i mewn i CO2, H2O ac ïonau anorganig cyfatebol, er mwyn cael gwared ar lygryddion yn llwyr.Diraddio clorophenolau mewn dŵr: er enghraifft, diraddio pentachlorophenol, mae canlyniadau arbrofol yn dangos y gall 50mg/L 2, 4-dichlorophenol gael ei ddadelfennu'n llwyr o fewn 1h;

Diraddio llygredd eilaidd a achosir gan baratoadau clorin, paratoadau bromin ac ïodin, clorin deuocsid, diheintyddion aldehyde “tri-anwythol”;Gall monopersulffad potasiwm leihau'n gyflym y cyflwr gostyngol o ocsidiad ïon clorid i mewn i elfen clorin, clorin hydoddi mewn dŵr i ffurfio asid hydroclorig ac asid hypoclorous, a monopersulfad potasiwm sterileiddio synergaidd, ond hefyd i osgoi clorin a mater organig wedi'i gyfuno i gynhyrchu tri chloramin gwenwynig, oherwydd gall monopersulffad potasiwm ddadelfennu sylweddau o'r fath yn gyflym.

Cymhlethu ac ocsidiad ïonau metel trwm i ffurfio cyflyrau falens diwenwyn sefydlog;

Cynyddu potensial REDOX dŵr;

Mae'r haen wyneb ocsidiedig yn cael ei ffurfio ar waelod y pwll i atal y sylweddau gwenwynig a gynhyrchir gan eplesu anaerobig o ddeunydd organig yn y mwd gwaelod rhag dargyfeirio i'r corff dŵr.


Amser post: Medi 19-2022