tudalen_baner

Datrysiadau wedi'u haddasu a'u gwahaniaethu

Ar ôl sawl blwyddyn o ddatblygiad, gall ein cwmni ddarparu cyfansoddion monopersulffad potasiwm wedi'u haddasu a'u gwahaniaethu yn seiliedig ar anghenion gwahanol gwsmeriaid, o ymchwil a datblygu, cynhyrchu a gwerthu.

Rydym yn darparu cynhyrchion cyfansawdd monopersylffad potasiwm gwahaniaethol yn seiliedig ar nodweddion diwydiant, gan gynnwys rheoli cynnwys monopersylffad potasiwm, ocsigen gweithredol, cynnwys dŵr, gwerth pH, ​​a maint gronynnau.

Rydym wedi datrys y problemau a'r anawsterau y mae cwsmeriaid yn ei chael yn anodd eu goresgyn trwy gymhwyso cyfansawdd monopersulffad potasiwm mewn llawer o ddiwydiannau sy'n dod i'r amlwg, megis pridd, tecstilau, trin dŵr arbennig, trydan, ac ati.

Wedi ymrwymo i ymchwil manwl a chymhwyso cynhyrchion cyfansawdd potasiwm monopersulfate yn eang, ein nod yw datblygu atebion wedi'u haddasu a'u gwahaniaethu i ddiwallu anghenion gwahanol gwsmeriaid.

1