tudalen_baner

Cyfansoddyn Potasiwm Monopersylffad Ar gyfer Maes Dyframaethu

Cyfansoddyn Potasiwm Monopersylffad Ar gyfer Maes Dyframaethu

Disgrifiad Byr:

Mae monopersylffad potasiwm yn berocsogen gwyn, gronynnog, sy'n llifo'n rhydd sy'n darparu ocsidiad di-clorin pwerus ar gyfer amrywiaeth eang o ddefnyddiau.Prif swyddogaethau cynhyrchion PMPS mewn dyframaeth yw diheintio, dadwenwyno a phuro dŵr, rheoleiddio pH a gwella gwaelod.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Nodweddion

Potensial electrod safonol (E0) monopersulfate potasiwm yw 1.85 eV, ac mae ei allu ocsideiddio yn fwy na chynhwysedd ocsideiddio clorin deuocsid, potasiwm permanganad, hydrogen perocsid ac ocsidyddion eraill.Felly, gall monopersylffad potasiwm ladd ac atal twf ac atgenhedlu firysau, bacteria, mycoplasma, ffyngau, llwydni a vibrio mewn dŵr.Yn ogystal, mae gan y dosio crynodiad uchel y swyddogaeth o ladd algâu a phuro dŵr.Gall monopersulffad potasiwm ocsidio'r dŵr yn y fferrus i haearn fferrig, manganîs divalent i fanganîs deuocsid, nitraid i nitrad, sy'n dileu difrod y sylweddau hyn i anifeiliaid dyfrol ac yn atgyweirio arogl du y gwaddod, lleihau pH ac yn y blaen.

Maes Dyframaethu (4)
Maes Dyframaethu (1)

Dibenion cysylltiedig

Defnyddir cyfansawdd monopersulfate potasiwm yn eang wrth ddiheintio a gwella gwaelod dyframaethu.Heblaw am faes dyframaethu, ar hyn o bryd mae cyfansoddyn monopersylffad potasiwm hefyd yn cael ei ddefnyddio ym meysydd adfer afon, llyn, cronfa ddŵr ac adfer pridd.

Maes Dyframaethu (3)

Perfformiad

Sefydlog iawn: O dan amodau defnydd arferol, prin y mae tymheredd, mater organig, caledwch dŵr a pH yn effeithio arno.
Diogelwch wrth ei ddefnyddio: Nid yw'n cyrydol ac nid yw'n llidus i'r croen a'r llygaid.Ni fydd yn cynhyrchu olion ar offer, nid yw'n niweidio offer, ffibrau, ac mae'n gwbl ddiogel i bobl ac anifeiliaid.
Diogelu gwyrdd ac amgylcheddol: hawdd ei ddadelfennu, nid yw'n llygru'r amgylchedd, ac nid yw'n llygru dŵr.
Torri ymwrthedd y bacteria pathogenig: Yn ystod y clefyd, mae'r ffermwyr yn defnyddio llawer o fathau o wenwyn, ond ni allant wella'r afiechyd o hyd.Y prif reswm yw bod defnyddio'r un diheintydd am amser hir yn arwain at wrthwynebiad y bacteria pathogenig.Felly, er enghraifft, yn y pysgod a berdys ni all clefyd anhydrin fod yn driniaeth dda, gallwch roi cynnig ar ddau ddefnydd yn olynol o potasiwm peroxymonosulfate cynhyrchion, bydd y pathogenau yn cael eu lladd.Ar gyfer atal Vibrio a chlefydau eraill, mae monopersulfate potasiwm yn cael effaith well, ac ni fydd yn gwneud y gwrthiant pathogen gwreiddiol.

Natai Cemegol ym Maes Dyframaethu

Dros y blynyddoedd, mae Natai Chemical wedi ymrwymo i ymchwil a datblygu, cynhyrchu a gwerthu cyfansawdd monopersulffad potasiwm.Hyd yn hyn, mae Natai Cemegol wedi cydweithio â llawer o weithgynhyrchwyr cynhyrchion gwella gwaelod ledled y byd ac wedi ennill canmoliaeth uchel.